با سرقیچی های به جا مانده می توانید دستگیر، کیف پول، ساک و… زیبا بسازید
منبع: @handmade_bahareh