کرونا تاثیر زیادی روی کار افراد گذاشته است و باعث شده است که آنها هم در این مسیر آسیب ببینند. طبق گزارشات موجود حدوداً ۵ میلیون خانم شغل خود را از دست داده اند و این یعنی شاید بنا به دلایلی تعادل میان نیروهای کار خانم و آقا از سوی مدیران ایجاد نشده. در این قسمت از بیا نی نی قصد داریم استراتژی های مدیریتی در مورد شغل ها را به مدیران در رابطه به کارکنان خانم معرفی کنیم که می تواند وضعیت آن ها را در این امر بهبود ببخشد. 
مدیران باید تعادل در محل کار ایجاد کنند
همه ما به تنوع جنسیتی در محل کار نیاز داریم، مخصوصاً در زمینه مدیریت زیرا بینش های خانم ها و آقایان با یکدیگر متفاوت است. برای این که به این تنوع در دنیای اطراف برسیم، بسیار مهم است که مدیران، با وجود هم مردان و هم زنان تعادل را در محیط کار به وجود بیاورند. همه ما یکبار زندگی می کنیم و هیچ کدام روز مشترک با یکدیگر نداریم. هنگامی که چندین نفر در محل کار مشغول می شوند باید تعادل را بین آن ها برقرار کرد.
یک روز یک نفر باید فرزندش را اولویت قرار دهد و روز بعد باید روی کارش تمرکز داشته باشد. مدیر باید این شرایط را درک کند و اجازه دهد که همه کارمندانش در همه جنسیت ها بتوانند هم کار کنند و هم زندگی شخصی خود را داشته باشند.

نیاز های تغییر شیفت خانم ها در محل کار را جزء اولویت قرار دهید
زندگی شخصی خانم ها معمولاً پیچیده تر از آقایان هست. آن ها مسئولیت های بیشتری در منزل دارند. به همین دلیل مدیران باید سعی کنند اهمیت جنسیتی و مساوات را به شکل عالی رقم بزنند. مساوات و تعادل زمانی به وجود می آید که خانم ها حق مرخصی بیشتری داشته باشند زیرا معمولاً امور آن ها در منزل پیچیده تر است. به همین دلیل باید سعی کنند نیاز به تغییر شیفت را نیز در خانم ها در اولویت قرار دهند.

مزایای خانم ها را نادیده نگیرید
بسیاری از کمپانی ها مزایا را بر اساس جنسیت تعیین می کنند اما می توانند برای خانم ها کار بیشتری انجام دهند. چه بهتر که خانم ها مزایای کاری بیشتری داشته باشند تا بتوانند از کار خود بیشتر لذت ببرند، انگیزه بیشتری برای ادامه کار پیدا کنند و زمانی که در محل کار هستند، تمرکز بیشتری داشته باشند.

فرصت های قابل انعطافی را برای خانم ها فراهم کنید
خانم ها را تشویق کنید تا در کارشان پیشرفت کنند. مدیران باید سعی کنند برنامه های اجرایی را به دست خانم ها بسپارند که نیازمند به کارگیری مهارت و استعداد های آن ها است و همین باعث می شود تا آن ها تشویق شوند که در کار خود آپدیت گردند و به درخواست و نیازهای جامعه بیشتر توجه کنند زیرا مطمئن می شوند که شما به آن ها اهمیت می دهید و در نتیجه در محل کار هم تمرکز بیشتری خواهند داشت.

امکان گفتگو را فراهم کنید
مدیران نیاز دارند که با کارمندانشان صحبت کنند. همین موضوع در مورد کارمندان هم وجود دارد. پس سعی کنید این استراتژی را به کار بگیرید که اجازه مکالمه و گفتگو را به کارمندان و خودتان بدهید. یک فضای امن برای خانم ها و مادران ایجاد کنید. اجازه دهید تا آن ها نیاز ها، مسائل و مشکلات شان را بیان کنند. با انجام این کار شما می توانید با آن ها راحت تر به توافق برسید و هر دو نفع بیشتری ببرید.