گهواره/ نام دخترانه آروشا با تلفظ /Ārošā/  واملا Arosha درزبان‌های باستانی ایرانی مانند زبان پهلوی 

به معنی درخشان، سفید و نورانی است.

 در کشور نیوزیلند آروشا اولین طلوع خورشید و در زبان اردوبه معنی مهربان است.

فراوانی نام آروشا تاکنون ۲۸۰۲ نفر است.

نام‌های پسرانه همآوا برای آروشا عبارتند از:

آرشام، آراد، آریا، آریو، آراس، آران، آرمان، آروین، و ارشیا.

نام‌های دخترانه همآوا با آروشا نام‌های:

آتوسا، آتریسا، آترینا، آدرینا، آریانا، آرمینا، آرشیدا، آرام و آرا هستند.

ریشه اسم آروشا
اسم فارسی
فراوانی اسم آروشا
در حال حاضر ۶۴۹ نفر در گهواره با نام آروشا ثبت نام شده اند.