انتخاب یک نام شایسته برای فرزند، از اهمیت زیادی برای پدران و مادران برخوردار است. در میان اسامی دلنشین دخترانه، تمنا از جمله اسامی دخترانه چهار حرفی بوده و جزء نام‌های خوش آوا و دارای معنای نیکو و لطیف است. در این مطلب به بررسی معنی، ریشه، حروف ابجد کبیر و صغیر و … اسم تمنا خواهیم پرداخت.

معنی اسم تمنا
اسم تمنا /tamannā/ (عربی) به معنای “آرزو، “خواستن چیزی معمولا همراه با فروتنی و تواضع”، ذکر شده است.

سایر معانی

درخواست، التماس، خواهش
نوع اسم
دخترانه
ریشه اسم
عربی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد
فراوانی
بیش از ۵۰۰۰ نفر