ستاره/  نام هر فردی، همانند لباسی است که از آغاز  تا پایان زندگی همواره بر تن دارد. همان طور که می‌دانید، دین اسلام نیز بر انتخاب اسم شایسته و نیکو تاکید فراوانی داشته  و این امر را از وظایف مهم والدین دانسته است. در میان اسامی زیبای دخترانه، دیلا یکی از اسامی خاص است که امروزه بیشتر مورد توجه والدین قرار گرفته است. با این حال، از میزان فراوانی این نام دلنشین دخترانه در سازمان ثبت احوال اطلاعات دقیقی موجود نیست. اگر به دنبال معنی اسم دیلا، ریشه، اسامی مشابه و دیگر اطلاعات درباره این نام هساید. این مطلب را تا انتها دنبال کنید. 

معنی اسم دیلا
اسم دخترانه دیلا به ترکمنی به معنی گندم باریک و سیاه رنگ است. این نام در گویش مازندرانی نیز به همین معنا به کار می‌رود.
این نام به ترکی ماه زیبا است.
معنی اسم دیلا به لاتین فرشته بالدار کوچک است و هم‌خانواده نام Alida است. 
معانی دیگر
دیلا (به لاتین: Dila) یک شهرک در اتیوپی است که در منطقه اقوام، قومیت‌ها و قلمرو مردم جنوبی واقع شده‌است. 

نوع اسم
دخترانه
ریشه اسم
ترکمنی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود ندارد

اسم‌های مشابه دیلا
اسم‌های پسرانه
دارا، دانا، داریان، دلیر، دانیال، دیار

اسم‌های دخترانه
دلسا، دل‌آرا، دالیا، دیانا، دلناز، دلوان، دیلان

ابجد اسم دیلا
ابجد کبیر اسم دیلا برابر است با: ۴۵
ابجد صغیر اسم دیلا برابر است با: ۹