شاید از دید بسیاری از والدین، انتخاب نام فرزند سخت و دشوار باشد؛ چراکه اسم انتخاب شده باید دارای معنی نیکو و پسندیده و تلفظ راحت باشد. در میان اسامی پسرانه ختم شده به حرف نون، رامین یکی از اسامی اصیل پسرانه است که در هر دوره‌ای قابل طرفداران خود را داشته است. از این رو در این مطلب، معنی اسم رامین، ریشه، فراوانی و حتی حروف ابجد کبیر و صغیر آن آورده شده است.

معنی اسم رامین
برای اسم رامین معانی مختلفی ذکر شده است. رامین /rāmin/ مرکب از “رام” به معنی طرب و “ین” بوده و در کل به معنی “طربناک” است. اما از مهم‌ترین معانی آن می‌توان به “آرامش بخش و کسی که دارای آرامش خاطر است” اشاره داشت.

سایر معانی

 نام دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان
اسم رامین در یکی از معروف‌ترین داستان‌های پارسی (ویس و رامین) که ویس یکی از عاشق‌های دلباخته او بوده است، یاد شده است.
 
نوع اسم:
پسرانه
ریشه اسم:
فارسی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال:
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد.
فراونی:
بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر

اسم‌های مشابه
اسم‌های پسرانه مشابه رامین

راتین، رادان، رادمان، رادوین، رادین، راستین، رامان، رامتین، رامسین، رایین

اسم‌های دخترانه مشابه رامین

راحیل، رادا، راشل ، راضیه، رافعه، رامسینا، رامش، رامشین، رامونا، رامیلا، رامینا،  رامینه، رانا، راوش، راوک ، راویس ، راویه، راژان ، رایا ، رایان ، رایحه، رایکا

نام‌های ترکیبی با رامین: محمّدرامین