به حق می‌توان گفت،  یکی از اصلی‌ترین حقوقی که فرزندان بر گردن والدین خود دارند، نامی است که والدین برای آن‌ها در نظر می‌گیرند و او را به آن نام شهرت می‌دهند. همان طور که می‌دانید، امروز طیف وسیعی از اسامی جدید و زیبای دخترانه وجود دارد که بدون هیچ نگرانی می‌توانید از میان آن‌ها یک نام نیکو و برگزیده برای فرزند خود انتخاب کنید. در میان اسامی دلنشین دخترانه، روشا از جمله نام‌های خوش آوا با معنی زیبایی است که طرفدارای زیادی داشته است. از این رو در این مطلب، معنی اسم روشا، ریشه فراوانی و سایر نکات تکمیلی مربوط به این نام شرح داده شده است. 
معنی اسم روشا
اسم روشا /rušā/ ، دارای چهره‌ای شاد، شاداب، روشن معنا شده است. روشا از ترکیب “رو” + “شا” ساخته شده که می‌توان آن را یک اسم دخترانه با ریشه اصیل پارسی به حساب آورد.

سایر معانی
در گویش مازنی به معنای چوب نازک و بلند برای چیدن گردو می‌باشد.
 
نوع اسم:
دخترانه
ریشه اسم:
فارسی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال:
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد.
فراوانی:
بیش از ۷۰۰۰ نفر