ستاره/ همان‌طور که می‌دانید اسم مهراد یکی از اسامی اصیل پسرانه فارسی است که تلفظی لطیف و معنایی نیکو دارد. اگر به دنبال معنی اسم مهراد، فراوانی این نام و نام‌های مشابه با آن هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

معنی اسم مهراد
اسم مهراد /meh rād/ متشکل از  (مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد )، به معنای “جوانمرد مِهتر و بزرگتر،
مهراد (در اعلام) از نویسندگان دوره‌ی ساسانی است که کتابی به نام بزرگمهر بن بختگان نوشته است.

 با تلفظ مَهراد: بخشنده نور همچون ماه
نوع اسم
پسرانه 
ریشه اسم
فارسی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد.
فراوانی
بیش از ۱۷۰۰۰ نفر

 
اسم‌های مشابه مهراد
اسم‌های پسرانه مشابه مِهراد

مهدی، مهراج، مهرسام، مهرشاد، مانا، ماهان، مهرزاد، مهرشاد، مهیاد، ماکان، محمد، میثاق، میثم، میعاد، میلاد

اسم‌های دخترانه مشابه مِهراد

مهدیا، مهرآذر، مهرآذین، مهرآرا، مهرآسا، مهرآفاق، مهرآفرین، مهرآنا، مهرانوش، مهراوه، مهربان، مهرشید، مهسان، مهستا، مهنور، مهرناز، مهرنوش، مهرنیا، مهسا، مارال، ماریا، مرسانا، مهستا، میترا، ملیکا، مهرسانا، مهدیه، مهلا، ماهور

نام‌های ترکیبی با مِهراد: امیرمِهراد ، محمد‌مِهراد

ابجد اسم مِهراد
ابجد کبیر اسم مِهراد برابر است با: ۲۵۰
ابجد صغیر اسم مِهراد برابر است با: ۱۶