در میان اسامی جدید و باکلاس دخترانه  یانا از جمله اسامی دخترانه ختم شده به حرف الف، خوش آوا و دارای معنی نیکو و پسندیده است که اخیرا برای نامگذاری فرزند دختر، طرفداران خاص خود را پیدا کرده است و دارای فراوانی بسیار کم در سازمان ثبت احوال است. از این رو در این مطلب، معنی اسم یانا، ریشه این اسم، فراوانی و نام‌های مشابه آن آورده شده است.
معنی اسم یانا
معنی اسم یانا /yānā/، “نیکی رسان، نکویی بخش” ذکر شده است.

سایر معانی

(در ترکی) در حال اشتعال
(به مجاز) زیبا و درخشان
نام رودی در جمهوری ساخا، در سیبری شرقی 

نوع اسم:
دخترانه
ریشه اسم:
اوستایی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال:
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد.
فراوانی:
بیش از ۸۰۰ نفر