مفهوم تاریکی از اون دست چیزهایی هست که بچه‌ها نیاز به زمان دارن تا بتونن درکش کنن و معمولا ازش می‌ترسن. اما با راهکارهایی مثل داشتن چراغ قوه کوچیک و امنیت و اطمینان دادن بهشون قابل کنترله.