1400/11/07

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

با ۹ نقش اصلی کیسه آب جنین آشنا شوید

با ۹ نقش اصلی کیسه آب جنین آشنا شوید

با 9 نقش اصلی کیسه آب جنین آشنا شوید

بیا نی نی: کیسه آب جنین و مایع موجود در آن یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در رشد و تکامل جنین بازی می‌کنند بنابر‌این هر گونه اختلال و آسیب به آنها ممکن است باعث صدمه به نوزاد شود. بنابر‌این ما در گفتگو با پریسا الماسی، کارشناس مامایی،‌درباره‌ی نقش کیسه آب جنین و مایعات درون آن و همچنین اختلالات آن پرسیدیم که قسمت اول آن را می‌خوانید.
الماسی درباره مایع موجود در کیسه آب جنین توضیح می‌دهد:« جنین در سه‌ماهه سوم شروع به ادرار،‌ بلع و تنفس مایع آمنیون (مایع موجود در کیسه آب) می‌کند. این مایع نقشی بسیار کلیدی و حساس در تکامل جنین دارد. بیشترین مقدار مایع آمنیوتیک در هفته ۳۶ بارداری و  میزان۱۰۰۰ سی سی است که موقع زایمان به ۸۰۰ سی سی می‌رسد. این مایع از ۹۹ درصد آب و ۱ درصد ذرات معلق تشکیل شده است.»
نقش‌های اصلی مایع آمنیوتیک
الماسی به نقش‌های اصلی مایع آمنیوتیک اشاره می‌کند و آنها را به ترتیب زیر معرفی می‌کند:
کاهش صدمات فیزیکی
جلوگیری از فشار به جنین، بند ناف و جفت
امکان‌پذیر کردن حرکات جنین (این عامل یکی از عوامل اصلی در رشد اندام‌ها است)
پیشبرد روند تکامل ریه در جنین
تأمین و حفظ درجه حرارت ثابت برای جنین
مقابله در برابر عوامل بیماری‌زا
تامین مقدار کمی از احتیاجات غذایی جنین
کمک به سرویکس (دهانه‌رحم) هنگام زایمان

 

عوامل موثر بر مایع آمنیوتیک
مایع آمنیوتیک (مایع دورن کیسه آب جنین)، مایعی فعال است که دائما در حال بازسازی است. بر همین اساس الماسی ۶ عامل را معرفی می‌کند که در چرخه مایع آمنیوتیک دخالت دارند و مهم‌ترین‌آنها عبارتند از:
ادرار جنین: ادرار جنین مهم‌ترین منبع آمنیوتیک است. چون کلیه‌ها از هفته ۱۰ تا ۱۲ بارداری شروع به فعالیت می‌کنند. در نیمه دوم بارداری هم جنین روزانه ۱۲۰۰ سی سی ادرار تولید کرده و داخل کیسه آب دفع می‌کند
بلع مایع: این عامل، مکانیسم اصلی است که باعث می‌شود جنین مایع موجود در کیسه آب را کمتر ببلعد.
اندازه‌گیری مایع آمنیوتیک

اندازه‌گیری مایع آمنیوتیک با دو روش MVP و AFI انجام می‌شود. بر همین اساس الماسی درباره اندازه‌گیری مقادیر این مایعات با این روش‌ها می‌گوید:« در روش MVP مقدار طبیعی مایع بین ۲ تا ۸ سانتی‌متر است. بنابر‌این اگر مقدار مایع کمتر از ۱ تا ۲ سانتی‌متر باشد کمبود مایع آمنیون و اگر بیشتر از ۸ سانتی‌متر باشد افزایش مقدار آن محسوب می‌شود. در روش AFI اگر مقدار مایع از ۵ سانتی‌متر کمتر باشد کمبود مایع آمنیون و اگر مقدار آن بیشتر از ۲۴ سانتی‌متر باشد، افزایش مایع آمنیون به حساب می‌آید.».
زندگی در ارتفاعات و میزان بالای مایعات بدن مادر، باعث افزایش مایع آمنیون و اگر مایعات بدن مادر کم باشد باعث کاهش مایع آمنیون می‌شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *