شاید کلیت نداشته باشه اما واقعیت اینه که این جمله کاملا واقعیه و نمونه های خسارت بار زیادی هم داشته.
حالا شاید برای شما سوال باشه این حرف رو بر اساس چه دلایلی میگیم.
پیشنهاد می کنیم این ویدیو رو ببنید تا به عمق مسئله پی ببرید..

از صفحه حامین مدیا