خیلی از والدین مواقعی که از دست بچه‌ها عصبانی می‌شن برای خالی کردن خشم یا تنبیه کردن بچه‌ها دست به تهدیدهایی می‌زنن که در دنیای واقعی هیچ وقت قصد عملی کردنش رو ندارن، اما غافل از اینکه این حرف‌های به ظاهر ساده و گذرا در کودکی می‌تونه تاثیرات جبران ناپذیری رو در بزرگسالی براشون به بار بیاره