دختری دوازده ساله ام. وقتی تنها می شوم، مطالبی که درباره جن شنیده ام در ذهنم یادآوری می شود به طوری که تا صبح از ترس نمی توانم بخوابم. لطفا کمکم کنید.

پاسخ مشاور

این که یک دختر دوازده ساله برای ما سوال فرستاده، بسیار هیجان انگیز و خوشحال کننده است به خصوص این که من هم وقتی تقریبا هم سن شما بودم، از یک سری چیزها می ترسیدم و حالا که روان شناس کودک شده ام و دخترها و پسرهای زیادی را دیده ام که از چیزهای مختلف می ترسند، فهمیدم که ترس هم مثل بقیه احساس های ما کاملا عادی و رایج است و جالب است بدانی که آدم بزرگ ها هم ترس هایی مثل ترس تو را تجربه می کنند.

درباره ترست بیشتر و بیشتر صحبت کن یکی از ویژگی های ترس این است که هرچه بیشتر و بیشتر در ذهن و تنهایی خودمان به آن فکر کنیم، بزرگ و بزرگ تر می شود اما هرچه بیشتر راجع به آن صحبت کنیم و اطلاعات درست به دست بیاوریم، کوچک و کوچک تر می شود و ما راحت تر می توانیم آن را شکست بدهیم.

این خیلی خوب است که ترست را با ما در میان گذاشتی و درخواست کمک کردی، حالا لازم است برای شکست دادن این ترس، چند کار دیگر هم انجام بدهی که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

یک یار پیدا کن یکی از بزرگ ترهای مهربان اطرافت می تواند برای شکست دادن این ترس تو را همراهی کند، کسی که به صحبت هایت گوش دهد، اطلاعات درستی داشته باشد و به سوال های تو در این باره پاسخ دهد به طور مثال معلم یا پدر و مادر چراکه خرافات زیادی درباره جن وجود دارد و تو نباید آن ها را باور کنی.

همکلاسی ها و دوستان اغلب اطلاعات درستی در این زمینه ندارند و حتی گاهی ناخودآگاه ترس ما را با اطلاعات نادرست بیشتر می کنند. همین طور باید بدانی که هیچ فردی حق مسخره کردن ترس دیگران را ندارد چراکه ترس برای همه آدم هاست، فقط انواع و شدت آن با هم متفاوت است.

یک زره بپوش این دنیا پر از چیزهای ناشناخته است که گاهی منجر به ترس ما می شوند اما خدا قوی تر از هر ترسی در این دنیاست، می توانی دعا کنی و از خدا بخواهی از تو در مقابل جن محافظت کند. به خودت زمان بده گام های شکست دادن و ضعیف کردن یک ترس، همیشه بزرگ نیست و معمولا از گام های کوچک اما با ارزش تشکیل می شود و به زمان و صبر احتیاج دارد.

علاوه بر این، همان طور که خودت به درستی گفتی همه چیز از ذهنت شروع می شود پس در مواقع بیکاری و تنهایی، ذهنت را با کارهایی مانند خواندن کتاب داستان یا شعر قبل از خواب، مشغول نگه دار.