جام‌ملت‌های ‌زنان ‌آسیا|ترکیب تیم ملی مقابل هند
ساعت ١٧/٣٠