یکی از بخش های جذاب جشن عروسی، بخش شاباش به وسیله خانواده ها و نزدیکان هر دو طرف است و چون پول با اسکناس رایج ترین نوع شاباش می باشد، بسیاری از اشخاص دوست دارند که به وسیله شیوه های خلاقانه، اسکناس ها را به صورت های گوناگون درآورند. در این قسمت نیز مدل های گوناگون تزیین شاباش را خواهید دید و می توانید از این مدل ها ایده بگیرید.