دختر خانمی طی یک دیدار با رهبر معظم انقلاب، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، موفق به دریافت مجوز ترتیل خوانی از ایشان شد. این دختر در راه تلاوت قرآن، درخشش‌های بسیاری داشته و موفق به ضبط و انتشار ترتیل خوانی کل قرآن کریم شده است.