سهم ژنتیک در تعیین قد افراد ۸۰ درصده؛ اما عوامل محیطی مثل تغذیه و سبک زندگی هم می‌تونه رو رشد بچه‌ها تاثیر بذاره