بیا نی نی/ بخشی از برنامه محاکات؛ گیتی موسوی چطور به جایی رسید که تریلی ۱۲ تنی را بکشد!؟