شرکت پنتون هر سال رنگی را برای رنگ سال درنظر می گیرد. در سال ۲۰۲۲، رنگ سال را رنگ آبی بنفش به رنگ گل پریوش (very pery) معرفی کرده است. در ادامه نمونه هایی از تصاویر دکوراسیون به رنگ های ۲۰۲۲ را آورده ایم.