1403/05/02

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

رابطه سن بارداری و بیماری اوتیسم فرزند

رابطه سن بارداری و بیماری اوتیسم فرزند

اوتیسم

رابطه سن بارداری با ابتلای فرزندان به اوتیسم

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد احتمال ابتلا به اختلال اوتیسم درفرزندان والدینی که در سنین بالا نسبت به بچه دار شدن اقدام می کنند به نسبت والدین جوان ، بیشتر است در حالی که بارداری و زایمان در مادران کم سن خطر شیزوفرنی را در کودک افزایش می دهد.

اوتیسم یا درخودماندگی نوعی اختلال رشدی ( از نوع روابط اجتماعی ) است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص می شود. علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می کند و علت اصلی آن ناشناخته است. قابل ذکر است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی ، سبک زندگی و سطح تحصیلات والدین نقشی خاصی در بروز اوتیسم ندارد. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تاثیر می گذارد. در واقع کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم ، در ارتباطات کلامی و غیر کلامی ، تعاملات اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، دارای مشکل هستند و این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می کند.

در نتیجه این مطالعات و با توجه به آنالیز اطلاعات موجود، مشخص شد که احتمال ظهور اوتیسم در فرزندان افرادی که در سنین بالا تر اقدام به بچه دار شدن می کنند بسیار بیشتر از والدین جوان است. این موضوع در حالی است که بر اساس این مطالعات مشخص شد سن زیاد والدین ارتباطی به ظهور شیزوفرنی نداشته و تنها در افزایش خطر ابتلا به اوتیسم تاثیر گذار است. در حالی که از سوی دیگر در این مطالعات مشخص شد سن کم مادران در هنگام زایمان ، عامل مهمی در افزایش ظهور اختلال شیزوفرنی در فرزندان است.

سن بارداری و اوتیسم

بارداری در سنین بالا احتمال ابتلا به اوتیسم را افزایش میدهد

به گفته محققان، والدینی که در سنین بالا بچه دار می شوند احتمالا دارای کودکانی خواهند بود که مبتلا به اختلالات اوتیسم هستند.
 
محققان از نمونه حدود ۱.۷ میلیون نفر که ۶.۵ درصد آنها مبتلا به اختلالات اوتیسم یا شیزوفرنی در طول این مدت شده بودند، استفاده کردند.
داده های آنها شامل مبتلایان شیزوفرنی و اوتیسمی برای زایمان های بالای ۳۰ سال و بالغ بر ۲۰ فاکتور پزشکی و اجتماعی-اقتصادی بود.

محققان دریافتند میانگین سنی والدین و مادر با افزایش ریسک اکثر اختلالات اوتیسمی در نوزاد مرتبط است و این تاثیر در نوزاد پدران بسیار مسن افزایش می یابد.

اگرچه به گفته محققان، سن بالای مادر و والدین ارتباطی با ریسک بالای هرگونه اختلال شیزوفرنی ندارد. در مقابل، فرزند والدین جوان تر از ریسک پایین اوتیسم برخوردار بودند و تنها فرزند مادران خیلی جوان با ریسک بالای شیزوفرنی روبرو بودند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رابطه سن بارداری و بیماری اوتیسم فرزند

اوتیسم

رابطه سن بارداری با ابتلای فرزندان به اوتیسم

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد احتمال ابتلا به اختلال اوتیسم درفرزندان والدینی که در سنین بالا نسبت به بچه دار شدن اقدام می کنند به نسبت والدین جوان ، بیشتر است در حالی که بارداری و زایمان در مادران کم سن خطر شیزوفرنی را در کودک افزایش می دهد.

اوتیسم یا درخودماندگی نوعی اختلال رشدی ( از نوع روابط اجتماعی ) است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص می شود. علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می کند و علت اصلی آن ناشناخته است. قابل ذکر است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی ، سبک زندگی و سطح تحصیلات والدین نقشی خاصی در بروز اوتیسم ندارد. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تاثیر می گذارد. در واقع کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم ، در ارتباطات کلامی و غیر کلامی ، تعاملات اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، دارای مشکل هستند و این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می کند.

در نتیجه این مطالعات و با توجه به آنالیز اطلاعات موجود، مشخص شد که احتمال ظهور اوتیسم در فرزندان افرادی که در سنین بالا تر اقدام به بچه دار شدن می کنند بسیار بیشتر از والدین جوان است. این موضوع در حالی است که بر اساس این مطالعات مشخص شد سن زیاد والدین ارتباطی به ظهور شیزوفرنی نداشته و تنها در افزایش خطر ابتلا به اوتیسم تاثیر گذار است. در حالی که از سوی دیگر در این مطالعات مشخص شد سن کم مادران در هنگام زایمان ، عامل مهمی در افزایش ظهور اختلال شیزوفرنی در فرزندان است.

سن بارداری و اوتیسم

بارداری در سنین بالا احتمال ابتلا به اوتیسم را افزایش میدهد

به گفته محققان، والدینی که در سنین بالا بچه دار می شوند احتمالا دارای کودکانی خواهند بود که مبتلا به اختلالات اوتیسم هستند.
 
محققان از نمونه حدود ۱.۷ میلیون نفر که ۶.۵ درصد آنها مبتلا به اختلالات اوتیسم یا شیزوفرنی در طول این مدت شده بودند، استفاده کردند.
داده های آنها شامل مبتلایان شیزوفرنی و اوتیسمی برای زایمان های بالای ۳۰ سال و بالغ بر ۲۰ فاکتور پزشکی و اجتماعی-اقتصادی بود.

محققان دریافتند میانگین سنی والدین و مادر با افزایش ریسک اکثر اختلالات اوتیسمی در نوزاد مرتبط است و این تاثیر در نوزاد پدران بسیار مسن افزایش می یابد.

اگرچه به گفته محققان، سن بالای مادر و والدین ارتباطی با ریسک بالای هرگونه اختلال شیزوفرنی ندارد. در مقابل، فرزند والدین جوان تر از ریسک پایین اوتیسم برخوردار بودند و تنها فرزند مادران خیلی جوان با ریسک بالای شیزوفرنی روبرو بودند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *