والدین داوطلبان کنکور به شهادت داوطلبان سال‌های قبل و مشاوران آموزشی بهترین مشوق و البته بهترین آرامش دهنده برای فرزندشان بخصوص در روزهای پایانی مانده به کنکور هستند.
کنکور در کشور ما با نام غول بزرگ ورود به آموزش عالی در میان جوانان مطرح می‌شود به طوریکه هر ایرانی قطعا حداقل یک سال در عمرش دغدغه کنکور را داشته است.
بخصوص روز‌های پایانی مانده به کنکور برای داوطلبان آزمون سراسری روز‌هایی پراسترس و پردغدغه است که داوطلبان می‌توانند با به کار بردن راهکار‌هایی این روز‌ها را به خاطرات خوب زندگی‌شان تبدیل کنند.
کنکور امسال هم که با تغییرات جدیدی رو به روست و به گفته خود داوطلبان به دلیل تغییراتی که هنوز به طور عملی با آن رو به رو نشدند استرس‌هایی دارند.
یکی از تغییرات این است که کنکور امسال در دو نوبت برگزار می‌شود و داوطلب می‌تواند نمره هر کدام از آزمون‌ها را به انتخاب خودش برای پذیرش در دانشگاه اعلام کند، نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ در روز‌های ۲۹ و ۳۰ دی ماه برگزار می‌شود یعنی داوطلبان تنها دو هفته با کنکور فاصله دارند و حالا می‌توان گفت کنکور از آنچه فکر می‌کنند به آن‌ها نزدیک‌تر است.

شاه کلید قفل استرس داوطلبان کنکور
اما آنچه از تجربه داوطلبان سال‌های قبل آزمون سراسری و همچنین صحبت‌های مشاوران آموزشی برمی‌آید این است که والدین می‌توانند به عنوان شاه کلید قفل استرس داوطلبان کنکور عمل کنند و استرسشان را تا حد زیادی کاهش دهند.
مشاوران آموزشی معتقدند والدین کنکوری‌ها محور اصلی کاهش استرس داوطلبان کنکور هستند و باید بدانند که روز‌های پایانی مانده به کنکور وقت نصیحت نیست، بلکه فقط باید در کنار فرزندانشان بایستند و آن‌ها را همراهی کنند.
‌می‌خواهید بدانید این همراهی چگونه باشد؟ پدر یکی از داوطلبان کنکور سال‌های قبل می‌گوید: اگر والدین به بچه‌ها می‌گویند کنکور داری و نباید به میهمانی بروی خودشان هم به میهمانی نروند، اگر می‌گویند تلویزیون نبین خودشان هم تلویزیون نبینند، اگر می‌گویند درس بخوان خودشان هم کتاب در دست بگیرند و مطالعه کنند تا داوطلب خودش را تنها نبیند.
وی معتقد است: همچنین والدین کنکوری‌ها بخصوص در روز‌های پایانی باید برای خوابیدن، بیدار شدن، غذا خوردن، تلویزیون ندیدن، تفریح نکردن، میهمانی نرفتن و میهمانی ندادن طبق برنامه فرزندشان عمل کنند.
در این باره با یکی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ نیز صحبت کردیم، وی می‌گوید: اینکه والدین بخواهد ما را با دیگر بچه‌های فامیل مقایسه کنند برای ما سم است، به نظرم داوطلبان کنکور از جمله خودم دوست داریم که از والدینمان جملاتی بشنویم که اعتماد به نفس و روحیه ما را افزایش دهد، ما می‌خواهیم بدانیم که چه با قبولی یا حتی عدم قبولی در کنکور همچنان مایه افتخار والدینمان هستیم.

به هیچ عنوان فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید
در این زمینه با منصور سعیدی مشاور آموزشی نیز گفتگو کردیم، وی می‌گوید: والدین باید این موضوع را به فرزندشان تلقین کنند که ارزش وی با یک عدد و رتبه سنجیده نمی‌شود و تحت هر شرایطی مورد حمایت والدین قرار دارد.
وی می‌افزاید: خانواده‌ها باید بدانند که هر فردی در زمینه خاصی استعداد و توانایی دارد و نباید افراد را با یکدیگر مقایسه کرد، بنابراین نتیجه کنکور هر چه شود فرزند ما در صورت عدم موفقیت در کنکور می‌تواند از طریق دیگری که استعداد بیشتری دارد موفق باشد، والدین باید در این روز پایانی استرس و نگرانی خود را کنترل کرده و به هیچ عنوان استرس خود را به فرزندشان نشان ندهند.
سعیدی اعتقاد دارد همانطور که داوطلبان می‌توانند با توکل به خدا آرامش خاصی را داشته باشند، والدین نیز می‌توانند از همین طریق استرس خود را کاهش دهند تا به فرزندشان استرس منتقل نکنند.