بیا نی نی/ مامان! خونه‌ی خدا کجاست؟
و بدین سان با اولین جواب سوال‌های سخت شروع میشه😁
یکی پس از دیگری
سخت‌ترین سوالی که تا به حال بچه‌ها ازتون پرسیدن چی بوده؟
منبع صفحه mamanhatv