آزاده معینی طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون، به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان معرفی شد.
 نشست تخصصی بسکتبال با ویلچر روز شنبه با حضور سید محمد شروین اسبقیان رئیس فدراسیون برگزار و طی حکمی معینی به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی شد.
در این جلسه مسئولین انجمن گزارشی در خصوص وضعیت بسکتبال با ویلچر بانوان و رقابت های قهرمانی کشور ارائه کردند.
اسبقیان در این جلسه گفت: بانوان ما می‌توانند موفقیت های مختلفی را در میادین ورزشی رقم بزنند و ما هم سعی می کنیم با حمایت لازم به پیشرفت رشته بسکتبال با ویلچر کمک کنیم.