گروهی از بانوان کشور به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند. در بخشی از این دیدار، دختران نوجوان سرودی را در مورد مقام زن خواندند که در ویدئو می‌بینید.