روان‌درمانگران معتقدند بین محیط و سلامت روان ارتباط تنگاتنگی وجود داره. 
اگه استرس دارید و بیشتر اوقات رو تو خونه هستید، باید عناصر استرس‌‌زا رو شناسایی و از خودتون دور کنید.