با کمک رزین، چسب چوب و هر قاب عکسی که می خواهید می توانید این گردنبند جاودانه را بسازید.