قربانی کردن دام جلوی بچه‌ها می‌تونه روی ذهن اونا اثر منفی بذاره و حتی باعث بروز مشکلاتی مانند شب ادراری یا لکنت زبان بشه.