شماهم میدونستین واسطه‌گری تو خیلی از کشورها وجود داره؟
درسته که واسطه گری با توجه به فرهنگ هر کشور متفاوته،اما خیلی فرق نمیکنه یه آشنا واسطه ازدواج باشه یا یک سایت یا یک اپلیکیشن!
اون چیزی که مهمه اینه که ما با توجه به معیارها و اهدافمون فرد مناسبی رو برای ازدواج پیدا کنیم.
یادمون نره که انتخاب با خودمونه و واسطه‌گر فقط معرفی میکنه…