مجوز قانونی سقط جنین ناسالم طی چه فرایندی صادر می‌شود؟

وزارت بهداشت:
🔹ما غربالگری‌ انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است. 
🔹در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود.
🔹البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. 
🔹خانواده‌ای که دغدغه غربالگری را دارد باید در زمان معین به پزشک مراجعه کند