یوهانا مازیبوکو این هفته ۱۲۸ ساله شد. او که در استان شمال غربی آفریقای جنوبی زندگی می کند، روز چهارشنبه ۱۱ مه تولد ۱۲۸ سالگی خود را جشن گرفت. این زن ۱۲۸ ساله در مزرعه ذرت به دنیا آمده است و بزرگ‌ترین فرزند در میان ۱۲ خواهر و برادر خود بود که هنوز سه نفر از آن‌ها زنده هستند.
او معتقد است با وجود بی سواد بودن، در مزارع خیلی خوب زندگی می کردند و هیچ مشکلی نداشتند. اگرچه او نمی تواند دوران کودکی خود را به خوبی به یاد بیاورد، اما زمانی را به یاد می آورد که هجوم ملخ در مزارع وجود داشت. آنها ملخ ها را می گرفتند و می خوردند. با این حال، رژیم غذایی او زمانی که در حال رشد بود، بیشتر شیر تازه بوده است. او می گوید که در حال حاضر غذاهای امروزی می خورد و به آن عادت کرده است، اما دلش برای غذاهایی که با آن بزرگ شده، تنگ شده است.


یوهانا با یک مرد بزرگتر از خودش ازدواج کرد که همسر اولش را از دست داده بود و یک مرد مستقل بود. همسر او یک اسب و یک گاو داشت، او گاو را می دوشید و کره درست می کرد تا بفروشد. این زن ۱۲۸ ساله، هفت فرزند با همسرش داشت که دو نفر از فرزندانش امروز زنده هستند. او علاوه بر دو فرزندش، ۵۰ نوه، نتیجه و نبیره دارد. یوهانا پس از ازدواج با انجام کارهای خانه برای صاحبان مزارع امرار معاش می کرد.


او شنوایی اش ضعیف شده، اما هنوز هم می تواند ببیند. این زن ۱۲۸ ساله می تواند با کمک عصا در خانه حرکت کند. او می گوید که بدنش سفت شده است و مثل بچه ها راه می رود. وقتی مردم در خیابان‌ها راه می‌روند، او فقط از پنجره‌ نگاهشان می‌کند و آرزو می‌کند که می‌توانست مثل آنها باشد. یوهانا می‌گوید مطمئن نیست چرا به این سن رسیده است، ولی وقتی بمیرد، باید برای او یک گاو قربانی کنند و باید او را خوب دفن کنند تا هرگز مزاحمشان نشود.