بیا نی نی/ حکایت گیتی موسوی که برای نشانه گرفتن عنوان قوی‌ترین بانوی جهان، به جنگ تریلی ۱۲ تنی رفت