محققان نبض ۱۰ زوج سالمند را که مدتی طولانی با هم ازدواج کرده‌اند، با دستگاه FitBit اندازه گیری کردند. 
محققان متوجه شدند زوج‌های مسن به طور ناخودآگاه ضربان قلبشان هنگام نزدیکی به هم، هماهنگ می‌تپد. آنها با استفاده از دستگاه نظارت الکترونیکی ضربان ۱۰ زوج را اندازه گیری کردند.
تیم مذکور دریافت وقتی زوج‌ها در مجاورت هم باشند، یکی از اعضا بر ضربان دیگری تاثیر گذاشته و سپس هر دو با هم هماهنگ می‌شوند.