اگر بخواید روی عکسی که روز گذشته از دو نوجوون با پوشش غیرمعمول و عجیب منتشر شد اسم بذارید چی می‌ذارید؟ 
در هر دهه و زمانی که باشیم، نوجوون نوجوونه و از ویژگی‌های بارز رشدی اون،نیاز به دیده‌شدنه اونم گاهی به هر قیمتی که شده! اینجا به بهونه انتشار این عکس این موضوع رو براتون بررسی کردیم