بیا نی نی/ درمان و ترخیص ‌پدر ایلیا، بیماری که بیش از ۹۵٪ درگیری ریوی داشت 
این پدر عزیز ، بعد از چهارده سال چشم انتظاری، صاحب فرزند شد و متاسفانه در هنگام به دنیا آمدن فرزندش، با حال عمومی نامساعد در بیمارستان بستری بود و بی قراری می کرد 😞 که حالا بعد از شکست دادن کرونا ، با کلی ذوق ، به دیدار فرزندش رفته است😍

پدر ایلیا که در روزهای اول بستری، اصلا شرایط مساعدی نداشت و حتی تا مرز لوله گذاری شدن هم پیش رفته بود، با تلاش همکاران عزیزم در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل و به لطف دعاهای شما و انرژی مثبتی که برای ما فرستادید، با حال عمومی خیلی خوب ترخیص شده است