بیا نی نی/ وقتی یه چیزی تو اینترنت می‌بینیم بعد که می‌خوایم اجراش کنیم صدوهشتاد درجه فرق می‌کنه! 

بچه‌ها رو بخاطر این چیزا اذیت نکنیم!