اینکه شما بخواهید در نظر دیگران جذاب جلوه کنید، نیازمند این است که اول از همه لباس خوبی بپوشید. پوشیدن لباس مناسب باعث می شود که دیگران شما را جذاب تر از همیشه ببینند؛ اما نکته ای که باید به آن دقت کنید، این است که لباسی انتخاب کنید که سایز مناسبی داشته باشد اما برای پیدا کردن لباس با سایز مناسب باید چه نکاتی را در نظر گرفت؟ در این قسمت درباره این موضوع توضیح خواهیم داد.

لباسِ سایز مناسب به چه معناست؟
در مورد ژاکت، بلوز و تی شرت، سایز مناسب زمانی ایجاد می‌ شود که هیچ فاصله‌ای بین دکمه ها وجود نداشته باشد؛ یعنی دکمه ها باعث می شوند که لباس خیلی تنگ داخل تن تان بایستد.
قسمت سرشانه باید دقیقاً در جای خودش باشد و خط دوخت سرشانه نباید پایین‌تر یا بالاتر از شانه باشد.
همچنین آستین باید اندازه مچ دست باشد، مگر این که مچ دست مدل خاصی داشته باشد که قرار است گشاد بایستد.
برای شلوار و دامن باید دقت کنید که کش ها اندازه بدن تان باشد و خیلی تنگ یا خیلی گشاد نباشد.
از لباس‌ های تنگ و گشاد دوری کنید که هرگز داخل تن تان خوب نمی ایستد.
 
به اندازه ها دقت کنید
چگونه می توان لباس ها را با یکدیگر مقایسه کرده و اندازه دقیقِ آن را به صورت آنلاین سفارش داد؟

برای سینه باید پرترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید و آن را یادداشت کنید.
برای دور کمر باید پرترین حالت دور‌ کمر را اندازه گیری کنید. مراقب باشید که هنگام اندازه گیری شکم خود را داخل ندهید.
برای شلوار می توانید یکی از شلوار ها که اندازه خیلی خوبی تنتان دارد را روی زمین بگذارید و قسمت های مختلف آن را اندازه بزنید.
برای لگن؛ باز هم باید به پرترین قسمت لگن خود دقت کنید و آن را اندازه بگیرید.
برای ران و بازو باید اطرافِ پرترین قسمت آن را اندازه بگیرید.
برای طول آستین باید آرنج خود را خم کنید و سپس از بالا تا مچ دست را اندازه بگیرید.
نکته: مراقب باشید که متر را نباید خیلی شل داخل دست تان نگه دارید.