به خیلی ها وقتی میگیم چرا ازدواج نمی کنید؟
جواب میدن ما تو زندگی خودمون موندیم بعد ازدواج کنیم یکی دیگه رو هم بدبخت کنیم…
اما در گفتگو با خیلی از کسانی که ازدواج کرده اند؛ متوجه میشیم که اصلا این گونه نیست..

منبع: حامین مدیا