امبر هرد اگر چه این روز‌ها سلبریتی محبوبی نیست، اما بی نقص‌ترین و زیباترین چهره را در جهان دارد، این ادعایی است که یک پزشک با استفاده از نسبت طلایی زیبایی یونانی (Greek Golden Ratio of Beauty) مطرح کرده است. نسبت Phi که توسط یونانی‌های ابداع شده، در ریاضیات، نقاشی، طراحی، فیلم، عکاسی و بسیاری دیگر حوزه‌های هنری به کار می‌رود. 
  امبر هرد اگر چه این روز‌ها سلبریتی محبوبی نیست، اما بی نقص‌ترین و زیباترین چهره را در جهان دارد، این ادعایی است که یک پزشک با استفاده از نسبت طلایی زیبایی یونانی (Greek Golden Ratio of Beauty) مطرح کرده است. نسبت Phi که توسط یونانی‌های ابداع شده، در ریاضیات، نقاشی، طراحی، فیلم، عکاسی و بسیاری دیگر حوزه‌های هنری به کار می‌رود. نسبت ۱.۶۱۸ را می‌توان هر جایی در طبیعت نیز یافت و بسیاری آن را فرمول سری خلق یک چیز بی نقص و کامل می‌دانند. دکتر جولین دا سیلوا از مرکز جراحی‌های زیبایی پیشرفته صورت و پلاستیک (Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery) مستقر در لندن می‌گوید که از این نسبت طلایی برای پی بردن به اینکه امبر هرد زیباترین و بی نقص‌ترین چهره در کره زمین را دارد استفاده کرده است.

دا سیلوا از تکنولوژی اسکن چهره استفاده کرده که به او امکان داده چهره افراد را مانند یک نقشه جزء جزء کند و در نهایت به این نتیجه برسد که کدام چهره بهترین و بی نقص‌ترین نسبت‌ها را دارد. او ۱۲ نکته کلیدی را در ساختار صورت هرد بررسی کرده است، از جمله، چشم ها، بینی، چانه و شکل کلی صورتش. دکتر دا سیلوا دریافته که بر اساس نظریه نسبت طلایی، چهره امبر هرد ۹۱.۸۵ درصد بی نقص است که او را در این زمینه بالاتر از هر شخصیت دیگری که مورد بررسی بوده قرار می‌دهد. بر اساس تحقیقات این پزشک متخصص، کیم کارداشیان بی نقص‌ترین و زیباترین ابرو‌ها را داشته و امیلی راتاخوفسکی نیز بهترین لب‌ها را بر اساس این قانون طلایی نسبی دارد.

همچنین وی می‌گوید که اسکارلت جوهانسون بهترین چشم‌ها و کیت ماس بهترین پیشانی را در میان تمام سلبریتی‌ها دارند. دکتر دا سیلوا تمامی این ویژگی‌ها را در چهره ریانا قرار داده تا بی نقص‌ترین و کامل‌ترین چهره را خلق کند. امبر هرد در ماه‌های اخیر درگیر دادگاه شکایت جانی دپ از خود بود که در نهایت با محکوم شدن وی به پرداخت حدود ۱۰ میلیون دلار به ستاره فیلم‌های دزدان دریایی کاراییب همراه بود.

هرد که چند روز پیش برای اولین بار به حکم دادگاه واکنش نشان داد، مدعی است که هیئت منصفه دچار اشتباه شده و بررسی‌های مشاور درمانی او نشان می‌دهد وی سال‌ها توسط جانی دپ مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفته است. اما یکی از اعضای هیئت منصفه ادعا‌های هرد را رد کرده و گفته است اکثر اعضای هیئت منصفه گریه کردن‌های او را در دادگاه اشک تمساح می‌دانسته اند.