ایده تمیز کردن کف اتو با قرص ماشین ظرف شویی آغشته به سرکه