کارشناس صداوسیما می‌گوید: برخلاف باور عموم به زودی با مضیقه زن در جامعه مواجه خواهیم شد!