آیا شما هم دوست دارید شادی، واقع‌بینی و خودآگاهی بیشتری را تجربه کنید؟ یک استراتژی ساده راه‌حل آن است. همین حالا به احساسی که دارید دقت کنید. شاید در لحظه احساس ناامیدی، غم یا تنهایی کنید. حالا یک عبارت پنج واژه‌ای را به عنوان پیشوند به احساسی که دارید اضافه کنید: «بخشی از وجود من احساس ناامیدی می‌کند.» یا «بخشی از وجود من احساس غم می‌کند». سپس  یک دقیقه به خودتان زمان بدهید تا ببینید متوجه چه تغییری می‌شوید. این پنج واژه شروع خوبی برای تغییر واکنش ما به توصیف احساسات‌مان است.
 توضیح کاربرد این عبارت جادویی با یک مثال
برای مثال، من در تعطیلات ساحلیِ اخیر به احساساتم توجه کردم و متوجه میل شدیدم به تعامل با دیگران شدم. احساس ناخوشایند «تنهایی» به سراغم آمده بود اما وقتی دقت کردم که تنها بخشی از وجودم احساس تنهایی می‌کند نه تمام وجودم، یک موج آرامش و انرژی در وجود من به جریان افتاد و همان‌طور که با دوچرخه در ساحل رکاب می‌زدم بر میزان این امواج آرامش اضافه می‌شد. من نحوه توصیف احساسی را که داشتم تغییر دادم، به جای این که با خود بگویم: «تمام وجودم احساس تنهایی می‌کند» گفتم: «بخشی از وجودم احساس تنهایی می‌کند». این تغییر کوچک تاثیر بزرگی داشت، مثلاً دیدگاهم را وسیع‌تر  و   راهِ دستیابی به ایده‌های نو برای ارتباط با دیگران در تعطیلات را فراهم کرد.
   یافتن و تمرکز روی بخش‌ها
تشخیص این‌که فقط «بخشی» از وجود ما احساس خاصی را تجربه می‌کند به صورت طبیعی فضا را برای بخش‌ها و دیدگاه‌های دیگر باز می‌کند. ذوب نشدن در آن احساس خاص، نه تنها کنجکاوی و شفقت ما را متوجه آن بخش خاص می‌کند، بلکه دنیایی از احتمالات را به روی آن می‌گشاید. شاید بخشی از وجود ما آن قدر احساس خوبی داشته باشد که باورنکردنی باشد. شاید بخشی از وجود ما شک‌گرا و دیرباور باشد. دربار‌ه این بخش کنجکاو باشید و از خودتان بپرسید: این بخش چرا دیرباور است؟ آیا قصد حفاظت از من را دارد؟ آیا می‌خواهد من وقت و انرژی‌ خودم را بیهوده هدر ندهم؟ همه ما بخش‌های حفاظتی داریم که هدفشان ایمن نگه داشتن ماست. وقتی بخش خاصی از خودتان را درک می‌کنید، مثلاً یک بخش دیرباور و شکاک، آیا می‌توانید هدف آن را درک کنید و قدردان آن باشید؟ با این دیدگاه، احساس شما به آن بخش تغییر می‌کند؟ ممکن است از درون اندکی فضای بیشتر احساس کنید یا اندکی آرام‌تر شوید و حتی شاید کنجکاوی‌تان هم بیشتر شود. استفاده از عبارت جادویی و پنج واژه‌ای «بخشی از وجودم احساس می‌کند …» یک نوع خودمراقبتی است. افزودن آن‌ها به احساس خاصی که دارید برای نفس کشیدن، تجربه کردن و امتحان کردن رویکرد‌های جدید یک فضای درونی ایجاد می‌کند.