1400/06/27

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

احتکار

احتکار

حامی هنر زندگی/ اختلال احتکار چیست؟ ممکن است بارها برایتان پیش آمده باشد، اشیایی که از نظر مادی ارزشمند نیستند...