1402/07/10

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

الناز رکابی

الناز رکابی

نشانه های فرد بی مسئولیت که می‌توانید در معاشرت با آنها متوجه شوید👈«نمی توانم» «نمی شود»، «هرگز» و...عبارات رایج و...