1403/05/02

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

انرژی مثبت

انرژی مثبت

خراسان/ اراده، انعطاف‌پذیری، ادب، اصالت، اعتمادسازی و ... از ویژگی‌های مهمی هستند که همه‌شان با الف آغاز می شود و...

بیا نی نی/ مهربان که باشی‎صبح هم زیباست،‎خورشید هم زیباست‎آسمان رنگ دیگری دارد‎روزت رویایی است‎اگرتوبخواهی.‎برای مهربانی همیشه بهانه‎پیدامی‌شودروز بخیر********************زندگی ‌شیرین‌ستمثل‌...