1401/09/08

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

بیماری هموفیلی

بیماری هموفیلی

هموفیلی یک اختلال خونریزی بوده و کودکان مبتلا به هموفیلی نمی‌توانند خونریزی را متوقف کنند زیرا فاکتور انعقادی کافی در...