1401/04/04

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

دهانه رحم

دهانه رحم

سرکلاژ به انواع روش‌ها برای بستن دهانه رحم گفته می‌شود تا دهانه رحم در دوران بارداری تقویت شود. دهانه رحم...