1401/11/18

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

دیدنی

دیدنی

بیا نی نی/ اسم پسرانه کردی زیبا و جذاب اسممعنی1آواتآرزو2اَردلان (اَرد = پاک و مقدس + لان (پسوند مکان)‌)3آریوانآتش وان-وان:نام شهری در...