1401/11/17

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

زنان جنگ

زنان جنگ

زهرا علایی که سال‌هاست ساکن مشهد است یکی از هشت دختری است که در روزهای اول جنگ اهواز را ترک...