1401/11/16

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

زگیل

زگیل

زگیل چیست؟ زگیل‌ها توده‌های پوستی هستند که در قسمت‌های مختلف بدن ایجاد شده و توسط ویروس پاپیلومای انسانی ظاهر می‌شوند....